Rekondisjonering

Rekondisjonering av lager er et viktig virkemiddel for å redusere levetidskostnadene til industrielt utstyr. Gjennom rekondisjonering oppnås fordeler som:    


  • Økt levetid for komponenten
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Bedre driftssikkerhet med hensyn til oppetid og produktivitet
  • Redusert risiko for havari
  • Et stabilt reservedelslager
  • Bedre driftssikkerhet for anlegget
  • Inspirasjon til forbedring av driftssikkerheten

Samfunnet stiller stadig strengere krav til at miljøbelastningen må begrenses. Rekondisjonering reduserer både ressursbruken og energiforbruket og kan dermed være et viktig bidrag for økt bærekraft.

SKF har flere tiårs erfaring med rekondisjonering av lager. Våre servicesenter tilbyr også profesjonelle tjenester innen vedlikehold, ombygging og oppgradering av viktige maskindeler- og systemer.

SKF utfører overhalingen ved løsningsorienterte og moderne servicesenter strategisk plassert rundt om i verden. Her foregår arbeidet i henhold til definerte prosedyrer og prosesser for å oppfylle kravene til kvalitet og ytelse for industrideler.

Takket være et godt samarbeid med andre aktører kan SKF tilby kostnadseffektive løsninger for å forbedre produktets levetid og redusere driftskostnadene.

Serviceinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo