Pomoć za pristup

Portal skf.com ima podršku za sledeće pregledače:
  • Internet Explorer: 6.0 i noviji
  • Firefox 2.0 i noviji
Ovaj portal takođe ima podršku za Opera, Safari i Chrome pregledače. Ovo znači da, iako se veći deo internet sajta prikazuje ispravno u ovim pretraživačima, povremeno može doći do nekih problema. Trebalo bi da razmotrite korišćenje sledećih verzija:
  • Safari: 3 (verzija 525.xxx) i noviji
  • Opera: 9.5 i noviji
  • Chrome: 1.0 i noviji
Ako još uvek imate pitanja koja se odnose na skf.com site, kontaktirajte internetsupport@skf.com.

Ako je potrebno da nadogradite vaš pregledač, možete upotrebiti jedan od linkova u nastavku:
Internet Explorer
Firefox
SKF logo