Opšti uslovi

Opšti uslovi prodaje

SKF Grupa primenjuje opšte uslove prodaje koji imaju za cilj da pojednostave pregovore i da racionalizuju rukovanje ugovorima ili povezanost ugovora.

Za svaku zemlju SKF Grupe postoji posebna verzija koja je primenljiva i dostupna za tu zemlju.

Za međunarodnu trgovinu u okviru Evrope SKF Grupa preporučuje primenu Orgalimeovih opštih uslova za dostavu (S2012) i za Dostavu i montažu (SE01). Za referencu pogledajte: www.orgalime.org.

Opšti uslovi za tehničku pomoć i savetovanje

Bilo koja tehnička pomoć ili savet pružen od strane SKF Grupe, pismen ili usmen, podleže Opštim uslovima za tehničku pomoć ili savet kompanije SKF, koje možete pogledati klikom na vezu u nastavku.
SKF logo