RSS feedovi

RSS je skraćenica za „Really Simple Syndication (Veoma jednostavno povezivanje)“ To je način za laku distribuciju liste naslova, ažuriranje obaveštenja i ponekad sadržaja, većem broju ljudi. Koristi se od strane računarskih programa koji organizuju te naslove i obaveštenja radi lakšeg čitanja.

Provera internet sajtova može biti trošenje vremena i dosadna

Mnogi ljudi su zainteresovani za različite sajtove čiji se sadržaj – kao što su vesti i događaji – menja u nepredvidivim intervalima. Stalna provera za nove sadržaje na svakom sajtu može biti veliko trošenje vremena.

Kako da se prijavite za RSS feedove

Pronaći ćete mnogo načina za prijavljivanje za RSS feedove preko ovog sajta, u koloni sa desne strane.
SKF logo