Pravila i uslovi

Pristupanjem i korišćenjem internet sajta SKF Grupe, podrazumevajući AB SKF i / ili bilo koji od njegovih partnerskih („SKF“), prihvatate sledeća pravila i uslove:

Nepriznavanje garancije i ograničenje odgovornosti
Iako su sve mere preduzete u cilju osiguravanja tačnosti informacija na ovom internet sajtu, kompanija SKF pruža informacije „ONAKO KAKO IH DOBIJE“ i NE PRIZNAJE NIKAKVE GARANCIJE, IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANE GARANCIJE ZA PRODAJU I POGODNOST ZA NEKU ODREĐENU SVRHU. Vi shvatate da koristite internet sajt na svoj sopstveni rizik, da preuzimate punu odgovornost za sve troškove povezane sa upotrebom ovog internet sajta, i da kompanija SKF neće biti odgovorna za nikakve direktne, slučajne, posledične ili indirektne štete nastale usled vašeg pristupanja na sajt, ili korišćenja informacija ili softvera koji je dostupan na ovom internet sajtu.

Bilo koje garancije i prikazi na ovom internet sajtu za proizvode kompanije SKF ili usluge koje kupite ili koristite biće dogovorene u skladu sa pravilima i uslovima u ugovoru za te proizvode ili usluge.

Dalje, za internet sajtove koji nisu u vlasništvu SKF, a dati su kao referenca na našem internet sajtu ili je njihov brzi link tu postavljen, kompanija SKF ne daje garancije koje se odnose na tačnost ili pouzdanost informacija na ovim internet sajtovima i ne preuzima odgovornost za kreirane ili objavljene materijale od strane trećih strana, koji se tamo mogu naći. Pored toga, kompanija SKF ne garantuje da na ovom internet sajtu ili na povezanim internet sajtovima nema virusa ili drugih štetnih elemenata.

Autorska prava
Autorska prava za ovaj internet sajt i autorska prava za informacije i softver koji je dostupan na ovom internet sajtu u vlasništvu je kompanije SKF ili njenih vlasnika licence. Sva prava su zadržana. Svi licencirani materijali imaće referencu za vlasnika licence koji je kompaniji SKF odobrio korišćenje materijala. Informacije i softver koji su dostupni na ovom internet sajtu ne smeju biti reprodukovane, duplirane, kopirane, prebačene, distribuirane, skladištene, modifikovane, preuzete ili na drugi način iskorišćene u bilo koje komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije SKF. Ipak, one mogu biti reprodukovane, sačuvane ili preuzete za upotrebu od strane pojedinaca bez prethodne pismene dozvole od kompanije SKF. Ni pod kakvim okolnostima ove informacije ili softver ne smeju biti dostavljeni trećim stranama.

Zaštitni znakovi i patenti
Svi zaštitni znakovi, imena brendova i logoi korporacija prikazani na internet sajtu su vlasništvo kompanije SKF ili vlasnika njihovih licenci, i ne mogu se koristiti na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije SKF. Svi licencirani zaštitni znakovi objavljeni na ovom internet sajtu imaće referencu za vlasnika licence koji je kompaniji SKF odobrio korišćenje zaštitnog znaka. Pristup internet sajtu ne pruža korisniku nikakvu licencu za bilo koji patent u vlasništvu ili licenciran od strane kompanije SKF.

Promene
Kompanija SKF zadržava pravo da napravi promene ili dodatke na internet sajtu u bilo kom trenutku.
SKF logo