Prenosni električni alati

Duži radni vek, manji motori, bez ponovnog podmazivanja, male vibracije, ušteda energije, mala težina i nizak nivo grejanja ispunjavaju se pomoću spektra ležajeva kompanije SKF.

Posebni materijali, poseban tretman za grejanje, spektar posebnih zaptivki i životna teorija kompanije SKF, koja pokazuje put za beskrajni rok trajanja ležaja, glavni su alati za optimizaciju vaših aplikacija

Ležajevi kompanije SKF za električne alate takođe su dostupni i za posebne namene: ležajevi sa keramičkim kuglama za veće brzine kao i za proizvode sa linearnim kretanjem, mi smo uskladili naše resurse kako bi ispunili vaše potrebe, tako da vaši ciljevi postanu i naši ciljevi.

Da bismo vam pomogli da brže razvijete nove proizvode, uveli smo simultani inženjering kako bismo vam pružili brz i otvoren pristup našim procesima, razvoju proizvoda i stručnostima za primenu u industriji električnih alata.

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo