Industrijski ventilatori

Izazovi cirkulacije

Ležajevi u industrijskim ventilatorima rade na velikim brzinama i relativno radijalnim opterećenjima. Takođe mogu raditi u uslovima ekstremnih temperatura, toplom ili hladnom, kao i na nepristupačnim lokacijama. Veoma često, tok vazduha se koristi za prenos materijala. Vremenom, materijali se sakupljaju na propeleru, pomerajući balans i na kraju, dovodeći do smanjenja radnog vremena i veka trajanja.


SKF može da pomogne

Ovi operativni izazovi dovode do zahteva za visoke performanse za rešenja za ležajeve za ventilatore. SKF ima rešenje za to. Na osnovu velikog ličnog iskustva, kompanija SKF je razvila spektar rešenja za industrijske ventilatore i HVAC sisteme. Ova rešenja pomažu u poboljšanju isplativosti i pružaju rad bez problema.

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo