Industrijske pumpe

Izazovi modernih pumpnih sistema

Bilo da se radi o dostavi komunalne vode, izvlačenju nafte iz zemlje ili okeana ili odvođenju opasnih tečnih hemikalija u hemijskim postrojenjima – modernom društvu potrebni su pouzdani i efikasni pumpni sistemi.

Za današnje korisnike industrijskih pumpi to znači da treba pronaći načine za smanjenje ukupnih troškova vlasništva i istovremeno se usklađivati sa sve strožijim zakonskim propisima vezanim za životnu sredinu. Izazov za proizvođače pumpi je da povećaju vreme između otkaza uz optimizaciju utroška energije u toku celokupnog radnog veka pumpe, jer potrošnja energije čini 45% od ukupnih troškova za vlasnike pumpi.

SKF može da pomogne

Kao vodeći svetski dobavljač ležajeva i inženjerskih rešenja za industriju pumpi, kompanija SKF blisko sarađuje sa vodećim proizvođačima. Mi pružamo sve, od inovativnih inženjerskih usluga u procesu dizajniranja do sistema za praćenje koji promovišu pouzdan rad na udaljenim, teško dostupnim lokacijama.

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo