Alatne mašine

Visoki zahtevi za visok učinak.

Učinak mašinskih alata ima veoma važan uticaj u efikasnosti proizvodnje i kvalitetu proizvoda. Današnji klijenti u oblasti mašinskih alata traže proizvođače koji mogu da ispune njihove standarde za visok učinak. Kako bi ostali konkurentni na svetskom tržištu, dostava mašina koje kombinuju velike brzine i preciznost je od presudnog značaja.

Potražnja je jednako visoka za mašine i komponente koje su pouzdanije i energetski efikasnije. Operateri žele proizvode sa malim održavanjem i sa malim uticajem na životnu sredinu - i još manjim radnim troškovima. Profitabilnost zavisi od toga.
SKF može da pomogne

Mi smo aktivni partneri i distributeri u industriji mašinskih alata već decenijama. I radimo na hiljadama mašinskih alata u našim proizvodnim postrojenjima širom sveta. Tako da razumemo vaše tehničke i poslovne izazove i vidimo vaše šanse. Naši optimizovani proizvodi i rešenja mogu vam pomoći da ih realizujete. 


Uz naše veliko znanje o ležajevima i jedinicama, sistemima za podmazivanje, zaptivkama, mehatronici i uslugama, kompanija SKF može da pomogne proizvođačima mašinskih alata da razviju proizvod koji: 

  • Smanjuje troškove rada
  • Povećava brzinu i preciznost mašine
  • Povećava radno vreme i produktivnost 
  • Povećava radni vek
  • Produžuje period garancije
  • Smanjite održavanje 
  • Povećava energetsku efikasnost 
  • Smanjenje uticaja na životnu sredinu

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo