Medicinska i zdravstvena nega

Izazovi tržišta u razvoju

Starenje, sve više gojaznosti u populaciji. Porast troškova i neuspeh njihovog pokrića preko zdravstvene zaštite. Promena od otkrivanja bolesti na prevenciju. Spajanje bolnica u velike mreže

Sa ovakvim izazovima, potrebe za novu opremu koja će omogućiti brže, bezbednije i pouzdanije dijagnostikovanje i lečenje, uz poboljšani komfor za pacijenta i operatera. Kako bi je izneli na tržište, proizvođačima su potrebni dobavljači koji mogu da dostave komponente najvišeg kvaliteta i inženjersku stručnost.

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo