Energija vetra

Povećanje performansi i isplativosti turbina

Vetroelektrana
Kompanija SKF dizajnira i proizvodi ležajeve, zaptivke i sisteme za nadzor stanja, kao i sisteme za podmazivanje koji omogućavaju isplativije eksploatisanje snage vetra.

U saradnji sa proizvođačima originalne opreme i operaterima na vetroelektranama, inženjeri kompanije SKF pružaju trajna rešenja koja mogu optimizovati pouzdanost i učinak novih i postojećih dizajna turbina na vetar.
Pogodnosti SKF rešenja
Rešenja kompanije SKF posvećena turbinama na vetar mogu pomoći i proizvođačima turbina i vlasnicima vetroelektrana da:
  • Povećaju proizvodnju energije
  • Povećaju performanse i isplativost turbina
  • Smanje troškove rada i održavanja
  • Smanje potrošnju goriva
  • Smanje uticaj na životnu sredinu
  • Smanje gubitke energije
  • Smanje potražnje za garancije
  • Smanje vreme lansiranja proizvoda na tržište
  • Prilagođena rešenja
  • Globalna proizvodnja

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo