Magazin Evolution


Evolution je magazin za poslovanje i tehnologiju koji izdaje kompanija SKF od 1994. godine. On ima oko 500 000 čitalaca u 80 zemalja.

Štampana verzija se izdaje četiri puta u 12 izdanja – SAD i Britanski engleski, kineski, češki, francuski, nemački, mađarski, italijanski, poljski, ruski, španski i švedski.

Onlajn verzija Evolution magazina objavljuje se u osam izdanja – SAD i Britanski engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski, španski i švedski.

Za portabl čitanje, verzija na britanskom engleskom za Evolution iPad takođe je dostupna za preuzimanje sa App Store.
SKF logo