Moć inteligencije

 • Priča

  2014 октобар 28, 09:00 CEST

  Na sajmu u Hanoveru 2013. godine, SKF je prikazala novu i inovativnu tehnologiju koja je obećavala da će načiniti preokret u načinu na koji inženjeri koriste i imaju interakciju sa ležajevima  Pod nazivom SKF Insight, ova nova tehnologija je integrisala minijaturni inteligentni bežični senzor sa sopstvenim pogonom u središtu ležaja. Po prvi put, ovo je omogućilo inženjerima da prate radne uslove ležaja iz same mašine, u realnom vremenu. Kao rezultat toga, habanje i potencijalni kvar ležaja se mogu planirati i sprečiti, a ne samo jednostavno predvideti, kao što je to ranije bio slučaj.

  Sada, 18 meseci kasnije, tehnologija je u postupku potvrđivanja i pronalazi praktične primene u velikom broju različitih sektora tržišta. Pre detaljnijeg razmatranja ovoga, osvrnimo se prvo na ono što SKF Insight čini toliko revolucionarnim.

  Projekat Insight je ponikao iz činjenice da se malo ležajeva kvari tokom rada kao rezultat normalnih radnih uslova. Zapravo, većina kvarova tokom rada je rezultat pogrešne upotrebe, nemara, problema sa podmazivanjem ili radnih uslova koji su bili nepredvidivi kada je mašina projektovana ili ležaj prvobitno specifikovan. 

  Tradicionalno, praćenje stanja traži rane znake kvara merenjem nivoa vibracija. Signali vibracija se obično proizvode kada prvi mali fragmenti čelika počnu da se otcepljuju od površine kanala prstenova ili kotrljajućih elemenata. U vreme kada ta šteta dostigne fazu u kojoj može da se detektuje korišćenjem konvencionalnih senzora, već je prekasno, jer je ležaj već pretrpeo štetu koja utiče na njegov radni učinak i vek.

  SKF inženjeri su razmišljali šta bi se desilo ako bi umesto korišćenja spoljnih uređaja za praćenje, ležaj mogao da otkrije kritične parametre koji utiču na njegovo neposredno radno okruženje; a zatim da ove informacije učini odmah dostupnim putem bežične veze rukovaocu postrojenja ili proizvođaču mašina.

  Ako se radni uslovi mogu pratiti na ovaj način, onda se potencijalna šteta može sprečiti, ili bar identifikovati, pre nego što bude imala uticaja, pomoću korektivnih mera koje se preduzimaju, dok oprema radi. To bi osiguralo da se izbegnu skupi kvarovi koji remete rad, čime se smanjuju ukupni troškovi vlasništva imovine i na taj način daje mnogo duži radni vek mašine.

  Rešenje koje je razvijeno koristi minijaturne senzore i inteligentne bežične komponente koji su ugrađeni u ležaj i crpe energiju iz okruženja primene dok se ležaj okreće. Paket je stoga potpuno samostalan; nema kablova potrebnih za proizvodnju struje ili izlaznog signala senzora, a kada se instalira, uređaj radi samostalno.

  Inteligentna tehnologija bežične komunikacije unutar ležaja omogućava da se koristi u sredinama u kojima tradicionalna Wi-Fi veza ne može da funkcioniše ispravno. Ona takođe omogućava da se konfiguriše u pametne mreže, koje komuniciraju preko bežičnih mrežnih prolaza.

  SKF Insight ležaj može da prati primenjeno opterećenje, kvalitet podmazivanja, radnu brzinu, temperaturu i vibracije, i otkriva promene u mikro-strukturi čelika ležaja tako što daje rane znake upozorenja pre nego što dođe do oštećenja na makro-strukturnom nivou. Ovi podaci se zatim mogu emitovati preko servera u oblaku bilo do lokalnog rukovaoca, koji može da koristi specijalizovanu aplikaciju na smart telefonu ili tabletu, ili do udaljenog centra za praćenje. U svakom slučaju, dijagnostičke alatke tumače podatke za utvrđivanje fluktuacija od optimalnih radnih uslova, uključujući prekomerna opterećenja, odstupanja radnog ciklusa i zaprljanost maziva, tako da izmene mogu odmah da se izvrše na radnim uslovima dodavanjem tečnog maziva, ublažavanjem prolaznih preopterećenja i slično.

  Pošto su ležajevi samostalni, oni se mogu koristiti u primenama gde ranije nije bilo moguće da se ugrade senzori u središte mašine. Ne samo da ovo predstavlja značajan korak napred u održavanju na osnovu stanja u realnom vremenu, već takođe pruža mnogo bolje razumevanje radnog okruženja, tako da je možda moguće, na primer, da se mašina poboljša i da na taj način produži svoj radni vek ili nazivnu snagu iznad početne specifikacije. 

  Jedan od ciljeva SKF Insight tehnologije je da praćenje stanja učini široko primenljivijim i pristupačnijim, posebno u primenama gde je to prethodno smatrano za nemoguće ili nepraktične. To je jedan od razloga zbog kojih je tehnologija u ispitivanju u izazovnim industrijama, kao što su energija vetra, železnička industrija i proizvodnja čelika.

  Elektrane na vetar mogu da bude udaljene i da pristup njima bude težak. U nekim primenama u inostranstvu, troškovi zamene glavnog ležaja turbine na vetar mogu biti toliko visoki da podrivaju poslovni poduhvat za izgradnju turbine na samom početku. Stoga ima poslovnog smisla u beleženju opterećenja i uslova podmazivanja tokom rada i preduzimanju mera za eliminisanje štetnih stanja.

  SKF sada radi sa klijentima na integraciji SKF Insight tehnologije i razvoja pametnih ležajeva za praćenje turbina na vetar. Ovo omogućava da se dinamične informacije ležaja mere u stvarnom radnom stanju i da se bežično saopštavaju udaljenim centrima za praćenje, odnosno lokalnim ekipama za održavanje. Rešenje koje se trenutno razmatra može da prati brzinu ležaja, vibracije, temperaturu i podmazivanje, i može naknadno da se instalira, tako da odmah povećava radni potencijal desetina hiljada turbina širom sveta. 

  Slično rešenje je razvijeno za ležajeve krajeva točkova koji se koriste u železničkom sektoru. To su sigurnosne kritične komponente i uobičajeno se menjaju u određenim intervalima, bez obzira na stanje. Postavljanjem SKF Insight postaje moguće da se stvori izuzetno isplativ način prikupljanja podataka za praćenje stanja, tako da vek ležaja, a time i intervali za promenu, mogu precizno da se odrede na osnovu stvarnih, a ne predviđenih radnih uslova. 

  Inteligentna tehnologija ležaja otvara nove dimenzije, kako u oblasti na osnovu praćenja stanja, tako i dizajna mašina, rad i radnog veka. Inovacije kao što je SKF Insight sada pružaju prvi put kritične alatke i podatke koji su inženjerima i poslovnim menadžerima potrebni da povećaju efikasnost, produktivnost i profitabilnost svoje mašinske opreme.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za dodatne informacije, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta.

  Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (421 KB)

SKF logo