SKF Distributor location map

2018 април 27, 19:50 CEST

Geteborg, 21. april, 2015. godine:

SKF and BMW have settled their dispute pending before the High Court of Justice in London, United Kingdom, regarding damage claims resulting from SKF’s settlement with the European Commission for violation of European competition rules. BMW initiated this lawsuit against several bearing manufacturers, among them AB SKF, in November 2016.

This settlement is not an admission of liability for damages, but is made in order to enable SKF and BMW to continue their long-standing commercial relationship.

„Srećni smo što je kompanija Blohm + Voss Industries postala deo SKF Grupe.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Informacije u ovom saopštenju za štampu su informacije koje je kompanija AB SKF dužna da objavi po Uredbi protiv zloupotrebe tržišta Evropske Unije (EU) br. 596/2014 i u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti.

Za dodatne informacije, obratite se:
ŠTAMPA: Teo Kjelberg, direktor, Odnosi sa štampom
tel.: 46 31 337 6576, mobilni telefon: 46 725-776576, adresa e-pošte: theo.kjellberg@skf.com

ODNOSI SA INVESTITORIMA: Patrik Stenberg, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 17.000 distributerskih lokacija širom sveta. Godišnja prodaja u 2015. godini je iznosila 75 997 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 46 635. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Potpuno saopštenje u PDF formatu (10.0 KB)

SKF logo