O SKF-u

Kompanija SKF je vodeći globalni snabdevač tehnologije još od 1907. godine. Naša osnovna snaga je sposobnost stalnog razvoja novih tehnologija – a zatim njihova upotreba za kreiranje proizvoda koji pružaju konkurentne prednosti našim klijentima.

Ovo postižemo kombinovanjem ličnog iskustva u preko 40 industrijskih grana sa našim znanjem preko tehnoloških platformi kompanije SKF: ležajevi i jedinice, zaptivači, tehnologije kretanja, usluge i sistemi za podmazivanje. Naš uspeh je zasnovan na ovom znanju, našim ljudima i našoj posvećenosti principima za brigu kompanije SKF.

Fokus današnjeg razvoja tehnologije kompanije SKF je smanjenje uticaja na životnu sredinu od strane sredstava u toku njihovog radnog veka, kako u našim tako i u poslovanjima naših klijenata. Pogledajte neke primere uticaja tehnoloških rešenja kompanije SKF.

Kratke činjenice

Briga kompanije SKF - naša posvećenost održivom razvoju

SKF logo