Obuka klijenata

Povećajte znanje da biste poboljšali pouzdanost

Proizvođači su danas pod ogromnim pritiskom da obezbede najbolji mogući kvalitet po najnižoj mogućoj ceni. Zbog toga je postizanje maksimalne pouzdanosti mašine veoma važno. Profitabilnost svih proizvođača zavisi od veština njihovih radnika i način na koji poslodavci i industrija pružaju podršku radnicima za ispunjenje njihovog potencijala.

Zbog čega odabrati SKF za pouzdanu obuku za održavanje?

Naši kursevi za obuku zasnovani su na našem iskustvu od preko 100 godina i poznavanju pouzdanosti rotirajućih mašina koje je bez premca na celom svetu. Bliska partnerstva sa našim klijentima pružila su nam jedinstveno i blisko razumevanje postupaka i izazova koji su posebni za svaku veliku granu industrije.

SKF kursevi usmereni su na efikasnost održavanja mašina i opreme u postrojenju, koje su osnova proizvodnog procesa.

Iskoristite maksimalno svoju investiciju za učenje

Portfolio kursa prati mešoviti pristup za učenje korišćenjem mnogih metoda za učenje, kao što su e-učenje, praktične vežbe i mentorski postupak učenja na lokaciji, kako bi se postigli ciljevi učenja.

Kompanija SKF može takođe da pomogne sprovođenjem analize za potrebu obuke, procenu preko interneta u za otkrivanje trenutnih kompetencija vaših zaposlenih u mnoštvu oblasti, kako bi otkrili u kojim oblastima su veštine zaposlenih nedovoljne i poboljšali efikasnost fabrike.

Servisne informacije

Imajte u vidu da veze u nastavku vode do informacija koje su dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo