Mašinsko održavanje

Danas se rukovodioci održavanja susreću sa veoma teškim zadatkom: Iako je njihovo osoblje možda veoma dobro, oni imaju veliku grupu mašina o kojima treba da vode računa i možda neće biti u mogućnosti da obavljaju precizne postupke održavanja. Pored toga, održavanje opreme je postalo komplikovanije zbog stalnog tehničkog napretka i zakona o ekologiji i bezbednosti koji postaju sve strožiji, stavljajući veći pritisak na ovu funkciju nego ikada ranije.

Prepoznajući potrebu za dodatnim resursima, kompanija SKF nudi širok spektar usluga održavanja da bi pomogla kompanijama da ispune svoje ciljeve za održavanje.
SKF logo